Bc. Jaroslav Kocián

Je odborně způsobilou osobou v prevenci rizik a požární ochraně. V oboru bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany působí kontinuálně od roku 1991. Řada klientů využívá služby jako plný outsourcing služeb v této oblasti, další klienti se obrací se žádostí o jednorázové informace nebo služby (například školení zaměstnanců, řešení pracovního úrazu) a velmi častý je kontakt v okamžiku nahlášení kontroly Oblastního úřadu inspekce práce, Hasičského záchranného sboru, orgánu ochrany veřejného zdraví (hygiena) apod.

Podnikáte nebo fungujete jako příspěvková organizace, společnost s ručením omezeným, akciová společnost, máte „v krvi“ dodržování zákonné legislativy, chcete mít k dispozici odborníka a nechcete jej zaměstnávat, potřebujete mít na telefonu či na mailu člověka, který Vám poradí apod. Potom je pro Vás vhodné komplexní řešení BOZP a PO. Podpisem Smlouvy o komplexním zajištění PO a BOZP (jde samozřejmě i samostatně) získáte smluvního partnera, získáte přístup do sekce, kde máte k dispozici dokumenty a pokud má klient zájem, získává online úložiště, kde mu ukládáme potřebné dokumenty k jeho činnostem (ve vztahu k PO a BOZP) a tyto jsou trvale k dispozici. Smlouvu samozřejmě sestavujeme až po konzultaci s Vámi a seznámením se s Vašimi pracovišti a pracovními činnostmi.

Služby jsou poskytovány v plném rozsahu v oblasti BOZP (odborně způsobilá osoba v prevenci rizik), BOZP na staveništi (odborně způsobilá osoba – KOORDINÁTOR) a požární ochrana (odborně způsobilá osoba) jako outsourcing.

Nezlobte se na nás, ale jelikož se snažíme služby maximálně individualizovat, tj. upravit na konkrétní podmínky každého z Vás, klientů a tyto podmínky jsou často dost odlišné, není možné zde uvádět obecně platný ceník.

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting