Požární ochrana

Klientům zajišťujeme služby v celém rozsahu potřeb požární ochrany a preferujeme komplexní řešení PO. Standardně je výkon odborně způsobilé osoby v požární ochraně na základě uzavřené písemné smlouvy mezi dodavatelem a objednatelem s vymezením dle právního předpisu. Zejména se jedná o zákon 133/1985 ve znění pozdějších předpisů o požární ochraně, vyhlášku 246/2001 Sb. ve znění pozdějších novelizací o požární prevenci apod. Mezi zajišťované činnosti patří:

  • Začlenění provozovaných činností
  • Stanovení podmínek požární bezpečnosti
  • Zpracování dokumentace PO (vnitřní systém, požární poplachové směrnice, požární řády, dokumentace zdolávání požárů, požárně bezpečnostní řešešní apod.)
  • Školení zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců, odborná příprava požární preventivní hlídky atd.
  • Kontrolní činnost
  • Příprava na kontrolní činnost HZS a přítomnost u kontroly
  • Zajištění kontrol provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení (ucpávky, požární dveře, hydranty apod.) včetně revizí hasicích přístrojů, dodání veškerého značení atd.

Máte-li zájem, využijte kontaktní formulář.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.