Dotazy, informace

Kdo musí řešit bezpečnost práce
Bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP), musí řešit každá firma. Nehraje roli druh podnikání, nehraje roli ani právní forma (a.s., s.r.o., OSVČ). Rozsah činností a úkolů BOZP se liší pouze u zaměstnavatele a nezaměstnavatele. Tj. i malý podnikatel má stejné povinnosti jako velká firma. Samozřejmě jejich rozsah je přímo úměrný rozsahu podnikání.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.